Nabídka

Zakázková výroba

Zakázková výroba technických plastových vstřikovaných výlisků z termoplastů a termosetů, např. polyethylen, POM, PPR, ultramid, PE, PP, ABS

Vstupní informace:

  • požadavky - jakostní, funkční
  • materiál výstřiku
  • design a konstrukce výstřiku - tvar, rozměry, rozměrová a tvarová přesnost, jakost povrchu
  • zaformovatelnost a úprava výstřiků podle zásad technologičnosti konstrukce výstřiků z termoplastů při zachování jeho jakostních a funkčních vlastností
  • výběr varianty vstřikování - technologický proces
  • vizualizace, ověření tvarů, rozměrů, montážních závislostí
  • návrh zaformování výstřiků, násobnost formy, vtokový rozvod, temperace
  • velikost vstřikovacího stroje
  • matematické simulace
  • pevnostní, tepelné a další výpočty

3D optické skenování a 3D tisk

3D optické skenování - design prostorových objektů, nově navrhovaných výrobků a modelů; skenování tvarově složitých objektů např. plastových výlisků, plechových výlisků, lisovacích nástrojů, vyjiskřovacích elektrod

3D tisk - tisk prototypů nových výrobků; technická specifikace:

velikost stavebního prostoru (X, Y, Z)                                    300 x 200 x150 mm

velikost nanášené vrstvy                                                       0,028 mm, materiál, 0.016 mm - Vero Clear

přesnost                                                                                 0,1 - 0,2 mm - dle geometrie a orientace

rozlišení                                                                                  600 x 600 x 900 dpi

stavební materiál                                                                   VeroWhite, Grey, Blue, Black,DurusWhite,        

                                                                                               Vero Clear, RGD 525

podpůrný materiál                                                                 FullCure 705

váha jedné náplně                                                                1 kg


Hloubení

Hloubení vložek forem na elektroerozivní CNC hloubičce s obráběcím centrem. Hloubička je zařízením, které do jakéhokoli elektricky vodivého materiálu, tedy zejména do ocelových vložek, dokáže za pomocí grafitových nebo měděných elektrod zahlubovat (jiskřit) přesné dutiny a tvary budoucích výlisků, jakými jsou např. hmoždinky, různé tvarové krabičky, kosmetické obaly, přístrojové desky automobilů a všechny možné další průmyslové tvary.